De Circulaire Weg

De Circulaire Weg

Nieuwe rijweg met het materiaal van de oude

In het Vlaamse landschap liggen nog veel betonnen (landbouw)wegen. Die verkeren vaak in een slechte staat. Beton is echter een materiaal dat de mogelijkheid biedt om opnieuw aangewend te worden. Dat gebeurt momenteel ook, maar vaak krijgt het gerecycleerde materiaal dan geen hoogwaardige functie meer en wordt het eerder gebruikt voor funderingen.

Met het project De Circulaire Weg wil Wegenbouw De Brabandere daar graag verandering in brengen. In het verleden hebben we al meerdere inspanningen geleverd om ecologischer te werk te gaan bij het bouwen van nieuwe wegen. "Met dit project willen we nu onderzoeken of we het afbraakmateriaal van oude betonnen wegen geen hoogwaardiger tweede leven kunnen geven, namelijk door ze te gebruiken als hoogwaardigere betongranulaten voor de nieuwe wegverharding zelf, in plaats van enkel voor de fundering."

"Als voorbeeldproject voor ons onderzoek hebben we een oude landbouwweg in Veurne trachten te vervangen door een nieuwe weg van 100% gerecycleerd materiaal. Deze circulaire weg is op zich misschien slechts een klein project, maar was bijzonder succesvol en kan als grote voorbeeld dienen voor de volgende generaties."

https://vimeo.com

  • Aangemaakt op .

Adressen

België
MediaXel
Maria van Hongarijelaan 64
BE - 1083 Brussel
+32 (0)2 772 40 47
+32 (0)2 771 98 01 (fax)

Vertegenwoordiging Italië
Casiraghi Global Media srl
Via Cardano 81
IT - 22100 Como - Italia
+39 031261407

Contact

Secretariaat : Pascale Cloots

Advertenties :

Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

Podcast en webinars : Lylian Kubiak

Social Media : Vincent de Puydt

Verantwoordelijke uitgever :
Philippe Maters

Social

MediaXel bvba - © 2022 - 
Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel