ZIN wordt grootste circulaire gebouw in België

ZIN wordt grootste circulaire gebouw in België

CFE Contracting is gestart met de paalfundering van ZIN, een multifunctioneel project in de Brusselse Noordwijk, door architects Jaspers & Eyers Architects – 51N4E – L'AUC. De herontwikkeling van WTC 1 en 2, in opdracht van Befimmo, wordt een innovatief en duurzaam avontuur. De circulaire aanpak staat centraal. De toekomst van duurzaam bouwen neemt met dit project een versnelling. ZIN is de herontwikkeling van de site van het huidige WTC 1 en 2 in Brussel. Een multifunctioneel project dat zich uitstrekt over 110.000 m², waaronder 73.000 m² kantoren, 14.000 m² woongelegenheid, 16.000 m² hotel, vrijetijdsruimtes en handelszaken. De Vlaamse overheid gunde de opdracht voor de bouw en de ter beschikkingstelling van de kantoren aan Befimmo dat op zijn beurt CFE Contracting contracteerde. Behalve de afbraak neemt CFE Contracting in dit project de uitvoering van alle loten voor zijn rekening: Van Laere en BPC zullen het project bouwen, VMA zorgt voor de multitechnieken. De drie dochterbedrijven zullen hun specialistische kennis aanwenden voor de uitvoering van dit multifunctioneel gebouw, onder meer op het vlak van geothermie, gevelwerken en Building Management Systems. Na een spannend voorbereidingstraject volgt met de paalfundering nu een eerste mijlpaal. 

Op naar een circulaire economie 

Van bij de start van de opdracht was de wens van Befimmo duidelijk: ZIN moet en zal een circulair gebouw worden. Deze circulaire aanpak start met het behoud van 65% van de bestaande WTC-torens, wat de hoeveelheid afval bij demontage en gebruik van nieuwe materialen bij opbouw sterk vermindert. Het is het eerste project in België dat de principes van circulariteit op deze schaal toepast. Kort samengevat wordt in totaal 95% behouden, hergebruikt of gerecycleerd, en zal 95% van de nieuwe materialen van de kantoren C2C-gecertificeerd te zijn. ZIN wordt zo een katalysator voor de circulaire economie in de bouwsector. “De wetgeving rond C2C is in de sector nog niet zo wijd bekend”, zegt CEO Raymund Trost. “Op dat vlak verrichten we dus, samen met Befimmo, pionierswerk: onze mensen moeten onderaannemers en leveranciers overtuigen om mee te gaan in dat verhaal, om hun productie en wijze van werken aan te passen.” Het hoeft niet te verbazen dat de ruwbouw in dit proces een belangrijk onderdeel vormt. “Als we beton circulair maken, is al een groot deel van het beoogde gewicht gedekt”, zegt Trost. “En in dat opzet zullen we ook slagen: onze betonleverancier heeft intussen een C2C-certificaat. Bovendien doen we ook een beroep op een cradle to cradle-specialist om die nieuwe expertise ons eigen te maken. 

Bouwmethoden verduurzamen 

Een duurzame strategie is mooi op papier, maar krijgt pas echt waarde als het leidt tot concrete realisaties. Met ZIN maakt CFE Contracting zijn duurzame ambities waar. “De vastgoed en bouwsectoren zijn de dag van vandaag nog steeds verantwoordelijk voor 38 procent van de totale CO2 -uitstoot”, zegt Trost. “We zijn ons bewust van die verantwoordelijkheid. Door te recycleren of circulair te denken, kunnen we de bouwmethoden nog duurzamer en efficiënter maken. Op dat vlak zal ZIN een landmark worden, zowel voor de bedrijven uit onze groep als de volledige sector.” 2 2 Vorige maand zette CFE Contracting zijn duurzaamheidsambities al kracht bij door toe te treden in de Belgian Alliance for Climate Action. Een initiatief van The Shift en WWF-België dat organisaties er toe aanzet ambitieuze klimaatdoelstellingen te formuleren en te realiseren. Vorige week behaalde Tivoli GreenCity met de hoogste score ooit het BREEAM Outstanding-certificaat voor wijken. BPC werkte mee aan de realisatie van deze duurzame wijk, waar circulaire principes werden toegepast in innoverende praktijken zoals de ontmanteling en het hergebruik ter plekke van materialen. Daarnaast leverde MBG recentelijk het project Gare Maritime op, gelegen op de site van Thurn&Taxis te Brussel, het grootste houtbouw project in Europa. 

  • Aangemaakt op .

Adressen

België
MediaXel
Maria van Hongarijelaan 64
BE - 1083 Brussel
+32 (0)2 772 40 47
+32 (0)2 771 98 01 (fax)

Vertegenwoordiging Italië
Casiraghi Global Media srl
Via Cardano 81
IT - 22100 Como - Italia
+39 031261407

Contact

Secretariaat : Pascale Cloots

Advertenties :

Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

Verantwoordelijke uitgever :
Philippe Maters

Social

MediaXel bvba - © 2023 - 
Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel