Gezocht: vernieuwende ideeën voor circulaire economie

Gezocht: vernieuwende ideeën voor circulaire economie

De meest beloftevolle projecten maken kans op professionele begeleiding en financiële ondersteuning.

Wie een vernieuwend idee heeft rond afvalpreventie of hergebruik van grondstoffen en materialen, kan deelnemen aan de wedstrijd ‘Circuit Circulair’. De meest beloftevolle projecten maken kans op professionele begeleiding en financiële ondersteuning.

Alle Gentenaars met een concreet idee, Gentse starters, student-ondernemers, ondernemers, organisaties of vzw’s kunnen deelnemen. Voorwaarde is dat het voorstel bijdraagt aan een circulaire economie, en dus zorgt voor minder afval en meer hergebruik van materialen of grondstoffen. Let wel: enkel projecten die zich nog in onderzoeksfase bevinden met het oog op een effectieve opstart in 2022, komen in aanmerking.

Voor de beoordeling werken de stadsmedewerkers samen met experts op vlak van ondernemen, circulaire economie en duurzame ontwikkeling. Tien deelnemers maken kans op gratis professionele begeleiding tijdens de ontwikkeling van hun businessplan, de drie laureaten verdelen nadien een subsidiebedrag van 100.000 euro voor de opstart in 2022. Kandidaten kunnen tot 15 september 2021 een project indienen.

https://stad.gent

  • Aangemaakt op .

Adressen

België
MediaXel
Maria van Hongarijelaan 64
BE - 1083 Brussel
+32 (0)2 772 40 47
+32 (0)2 771 98 01 (fax)

Vertegenwoordiging Italië
Casiraghi Global Media srl
Via Cardano 81
IT - 22100 Como - Italia
+39 031261407

Contact

Secretariaat : Pascale Cloots

Advertenties :

Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

Verantwoordelijke uitgever :
Philippe Maters

Social

MediaXel bvba - © 2023 - 
Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel