Skip to main content

Gevel van Gents Designmuseum wordt circulair

Gevel van Gents Designmuseum wordt circulair

Het Gentse stadsbestuur wil van Design Museum Gent ook op andere manieren een inspiratiebron van circulariteit, duurzaamheid en innovatie maken en krijgt daarvoor steun van Vlaanderen.

Het nieuwe gebouw dat het Gentse Designmusem zal huisvesten krijgt een circulaire gevelsteen, deels geproduceerd met afval. 

De constructie van het nieuwe museumgebouw gaat van start in de zomer van 2022 en een nieuwe vleugel zal zijn deuren openen in 2024. Het nieuwe complex moet demonstreren hoe innovatieve technieken de ecologische voetafdruk van een nieuwbouw kunnen terugdringen. Er wordt maximaal gekozen voor duurzame materialen en technologie. De gevelsteen die op een CO2-neutrale houtskeletstructuur wordt aangebracht, is circulair. Er is dus bouwafval in verwerkt. Een relatief jonge techniek waar ook wetenschappelijke instellingen in geïnteresseerd zijn.

Twee kandidaten

Voor de selectie lopen twee materiaalonderzoeken, een eerste met het Nederlandse bedrijf StoneCycling en een tweede met Local Works Studio uit het Verenigd Koninkrijk en het Belgische BC Materials. StoneCycling focust op gebakken gevelstenen, met een recept bestaand uit 40 procent klei en 60 procent afval. Local Works Studio en BC Materials maken gevelstenen op basis van kalk en aarde. De stenen worden geperst in plaats van gebakken. Daardoor wordt het CO2-gehalte tijdens het productieproces en de volledige levensduur van de stenen gevoelig verlaagd.

Ambitie is dat het museum een bleke gevelsteen krijgt met een bepaalde textuur en waar een aandeel afvalmateriaal - bij voorkeur afkomstig van de Gentenaar - als grondstof in verwerkt is. Beide circulaire gevelsteentypes zullen onderworpen worden aan labotesten om na te gaan of voldaan is aan vereisten zoals vorstbestendigheid en sterkte. Op basis daarvan zullen de stenen al dan niet een certificering behalen. Ook vanuit juridisch oogpunt wordt onderzocht op welke wijze met dergelijke innovatieve materialen kan worden gewerkt in het kader van de regelgeving inzake overheidsopdrachten.

  • Aangemaakt op .