Wat te doen met afgedankte wieken van windmolens?

architecture 02

De energiesector zoekt naar duurzame oplossingen voor het verwerken van afgedankte windmolenwieken. In de gebouwensector zoekt men naar duurzame toepassingen van hergebruikte elementen in ontwerpen van eigen gebouwen. Het omzetten van deze individuele ketenproblematiek in realistische uitdagingen is niet altijd makkelijk. Soms helpt het dan ook om samen te kijken naar hoe we elkaar kunnen helpen. Eneco en Arcadis verkennen daarom samen adequate oplossingen voor deze sectoroverstijgende uitdaging: hoe verlengen we de levensduur van windmolenwieken voor Eneco? En hoe krijgt Arcadis meer hoogwaardige circulaire materialen voor in gebouwen?

 

  • Aangemaakt op .

Adressen

België
MediaXel
Maria van Hongarijelaan 64
BE - 1083 Brussel
+32 (0)2 772 40 47
+32 (0)2 771 98 01 (fax)

Vertegenwoordiging Italië
Casiraghi Global Media srl
Via Cardano 81
IT - 22100 Como - Italia
+39 031261407

Contact

Secretariaat : Pascale Cloots

Advertenties :

Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

Verantwoordelijke uitgever :
Philippe Maters

Social

MediaXel bvba - © 2023 - 
Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel