Duurzame nieuwbouw Provinciale Middenschool Hasselt, Campus Kunst

 • architecture-
 • architecture-
 • architecture-

  Een duurzaam gebouw met een centrale open ruimte in de plaats van gangen, en een groene speelplaats met chillzones: de Provinciale Kunsthumaniora Hasselt (PIKOH) start eind 2022 met een nieuwbouw van 4200 m² voor de eerste graad. 

  De Provinciale Kunsthumaniora Hasselt (PIKOH) biedt secundair onderwijs aan in de beeldende en podiumkunsten. Jarenlang was dit enkel in de 2de en 3de graad, maar sinds 2017 is hier een 1ste graad aan toegevoegd. Door de exponentiele groei van de school heeft de Provincie Limburg beslist een nieuwbouw van ongeveer 4200m² voor de eerste graad te bouwen met eigen klaslokalen, ateliers, refter, polyvalente zaal, sporthal en administratie. Het nieuwe gebouw sluit aan de op de bestaande gebouwen van de Kunsthumaniora aan de Gouverneur Verwilghensingel in Hasselt, en zal een eigen biotoop vormen voor de jongste leeftijdsgroep van de school. 

  In het winnende wedstrijdontwerp van import.export Architecture uit Antwerpen en BOT architektuurcollectief uit Hasselt werd er vanuit een masterplan voor de volledige kunstencampus geopteerd voor een helder en compact gebouw. Door zijn specifieke inplanting laat het gebouw zo veel mogelijk open ruimte voor de speelplaats, en zoekt het interactie met de nabij liggende Demer en het Kapermolenpark. De speelplaats zal naar ontwerp van Studio Basta uit Kortrijk sterk onthard en vergroend worden en verschillende speel-, sport en chillzones bevatten. De creativiteit van de leerlingen wordt ingezet om de sport- en speelzones mee vorm te geven met kleurrijke geometrische composities. 

  De pedagogische visie van de school werd vertaald in een ontwerp zonder dirigerende gangen en met de mogelijkheden van “plug and play” voor de theorie- en praktijklokalen. De kolom- en balkenstructuur in staal geeft een heldere modulariteit, maakt de werking continu aanpasbaar en stimuleert de flexibele leeromgeving. Deze ruimtelijke opzet maakt de leerlingen hun leefwereld aanpasbaar, fluïde en is voorzien op andere mogelijke toekomstige scenario’s. Alle klas- en praktijklokalen worden georganiseerd aan de gevels van het gebouw. Hierdoor ontstaat er centraal een open ruimte die zeer flexibel kan worden ingevuld als open atelier voor werkhoeken, leerzones, groeitafels, creatief labo, leerplekken, kleinschalige arena’s,... Theorie- en praktijklokalen worden bewust op hetzelfde niveau geplaatst. Dit om de interactie tussen de verschillende vakken, leerkrachten en leerlingen te versterken. 

  Dit duurzaam en circulair bouwconcept zet sterk in op prefabricatie en modulariteit en maakt géén gebruik van fosiele brandstoffen waardoor het klaar is voor de toekomst. De werken starten eind 2022 en zullen eindigen in de lente van 2024.

  • Aangemaakt op .

  Adressen

  België
  MediaXel
  Maria van Hongarijelaan 64
  BE - 1083 Brussel
  +32 (0)2 772 40 47
  +32 (0)2 771 98 01 (fax)

  Vertegenwoordiging Italië
  Casiraghi Global Media srl
  Via Cardano 81
  IT - 22100 Como - Italia
  +39 031261407

  Contact

  Secretariaat : Pascale Cloots

  Advertenties :

  Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

  Verantwoordelijke uitgever :
  Philippe Maters

  Social

  MediaXel bvba - © 2023 - 
  Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel