Eerste circulaire beton goedgekeurd voor massaproductie in België

Eerste circulaire beton goedgekeurd voor massaproductie in België

Voor het eerst is gerecycleerd beton goedgekeurd voor massaproductie in ons land. De primeur is voor het Mechelse bedrijf Jacobs Beton.

Dat is goed nieuws voor de klimaat- en milieuambities van ons land, want de bouwsector is wereldwijd verantwoordelijk voor 5 à 10 procent van de CO2-uitstoot, net als voor 30 procent van de globale afvalberg. "Daar kunnen we nu eindelijk echt iets aan gaan doen, zonder in te boeten op kwaliteit", zegt Alexandre Huyghe van Revive, projectontwikkelaar van de Kometwijk waar het circulaire beton voor het eerst zal worden gebruikt.

De afgelopen jaren werd er bij verschillende bouwprojecten in ons land al gebruik gemaakt van circulair beton. Het probleem was echter dat voor elk project het beton opnieuw getest en goedgekeurd moest worden. Bovendien mocht het gerecycleerde beton dan ook enkel voor dat project worden gebruikt.

Nu heeft Jacobs Beton echter goedkeuring gekregen voor de productie van circulair beton op grote schaal. "Dat betekent concreet dat onze gerecycleerde beton voortaan niet meer aan één specifiek bouwproject is gebonden. We kunnen het nu op grote schaal gaan verdelen, omdat het niet meer voor elk project apart moet worden getest en goedgekeurd," vertelt Kurt Jacobs, bestuurder van Jacobs Beton.

Het gerecycleerd beton wordt meteen ingezet bij de bouw van de toekomstige Mechelse woonwijk Komet. De projectontwikkelaar beloofde enkele jaren geleden reeds dat de nieuwe wijk de duurzaamste van Mechelen zou worden, met onder meer 2.000 vierkante meter aan zonnepanelen en warmtepompen om alle 320 woningen en appartementen te verwarmen. Daarnaast zal dus ook 30 procent van het beton uit gerecycleerde betongranulaten bestaan.

"We sparen meer dan 1.500 ton natuurlijke betongranulaten uit. Enerzijds voorkomen we zo dat er vijftig grote vrachtwagens van de steengroeves in Wallonië naar onze site moeten rijden, ofwel 7.500 kilometer aan zwaar beladen transport. Uiteraard een goede zaak wat CO2-uitstoot betreft - en voor onze overvolle wegen. Anderzijds verkleinen we ook de bouw- en sloopafvalberg van ons land. En belangrijk: dit doen we allemaal zonder in te boeten op kwaliteit of stevigheid van het beton", besluit Huyghe.

  • Aangemaakt op .

Adressen

België
MediaXel
Maria van Hongarijelaan 64
BE - 1083 Brussel
+32 (0)2 772 40 47
+32 (0)2 771 98 01 (fax)

Vertegenwoordiging Italië
Casiraghi Global Media srl
Via Cardano 81
IT - 22100 Como - Italia
+39 031261407

Contact

Secretariaat : Pascale Cloots

Advertenties :

Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

Podcast en webinars : Lylian Kubiak

Social Media : Vincent de Puydt

Verantwoordelijke uitgever :
Philippe Maters

Social

MediaXel bvba - © 2022 - 
Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel