Skip to main content

Meer dan 95 procent Belgische habitats in slechte staat

Meer dan 95 procent Belgische habitats in slechte staat

“Geen enkel Europees land doet het slechter”

Het gaat niet goed met de biodiversiteit in België. Meer dan 95 procent van de habitats in ons land bevindt zich in een ‘ongunstige staat van instandhouding’. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Europese Commissie. Geen enkel Europees land doet het slechter.

In haar rapport beoordeelt de Commissie de manier waarop de EU-lidstaten de Europese milieuwetgeving in nationaal beleid omzetten. Het is een oproep tot actie, zegt milieucommissaris Virginijus Sinkevicius. “Hoewel er sinds de vorige evaluatie vooruitgang is geboekt op bepaalde gebieden, ben ik bezorgd over het feit dat de juridische kloof op andere gebieden nog steeds groter wordt, wat ons allemaal kwetsbaarder maakt voor milieuvervuiling en daarmee samenhangende risico’s.”

Over heel de EU blijft de biodiversiteit afnemen, leest het rapport. België is daarin de trieste koploper, met meer dan 95 procent van de habitats die zich in een ongunstige staat bevinden. Ook de toestand in beschermde bosgebieden wordt als “zorgelijk” omschreven. “Meer dan de helft van de beoordelingen geeft een slechte staat van instandhouding aan”, luidt het.

Waterkwaliteit

Wat het waterbeheer betreft, ziet de Commissie “steeds meer zorgwekkende trends voor de waterkwaliteit in Vlaanderen. Er zijn dringend bijkomende maatregelen nodig, met name om met het hoge niveau van stikstof om te gaan. In de context van de overstromingen van 2021 vraagt de Commissie - in het bijzonder aan Wallonië - om de overstromingsrisicobeoordelingen bij te werken om beter de gebieden te kunnen identificeren waar er een risico op overstroming is.

Voorloper in circulaire economie

Een pluim is er voor de ondersteuning van de circulaire economie in ons land. “België is een van de voorlopers in de EU op het gebied van de productiviteit van hulpbronnen, het gebruik van secundaire materialen en afvalbeheer”, staat in het rapport te lezen. Ook de Vlaamse Blue Deal - om waterschaarste te beperken -, de ambitie van de Vlaamse overheid om al haar gebouwen tegen 2030 te renoveren om de uitstoot van CO2 te verminderen en de creatie van twee nieuwe nationale parken in Wallonië gelden voor de Commissie als voorbeelden van ‘good practice’.

  • Aangemaakt op .