Skip to main content

Het circulaire zonnepaneel kan dit decennium de nieuwe standaard worden

Het circulaire zonnepaneel kan dit decennium de nieuwe standaard worden

Het circulaire zonnepaneel kan dit decennium de nieuwe standaard worden

Het circulaire zonnepaneel staat wereldwijd in de coulissen te wachten. 

Om een zonnepaneel volledig circulair te maken, zullen niet alleen onderdelen gerecycled moeten worden, maar ook hergebruikt moeten worden om weer nieuwe zonnepanelen te maken. 

Silicium

Circulariteit en recycling zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voor bepaalde grondstoffen zal het de komende jaren namelijk lastig blijven om deze terug te winnen en vervolgens hoogwaardig te hergebruiken. Silicium is daar een sprekend voorbeeld van. Voor de productie van zonnepanelen wordt hoogzuiver silicium gebruikt. Er is nog geen technologie om dat hoogzuivere silicium in zijn oorspronkelijke vorm terug te winnen. Vooralsnog is het enkel gelukt om het solargrade silicium terug te winnen als metallurgisch silicium, maar dat heeft een financieel veel lagere waarde. Een ander voorbeeld is zilver dat via een natchemisch proces wordt teruggewonnen. Maar dat recyclingproces creëert weer andere afvalstoffen, iets wat eveneens onwenselijk is. De industrie kan dus niet op haar lauweren rusten. De grote afvalstroom van zonnepanelen staat niet morgen voor de deur, maar tegelijkertijd is 2030 niet ver meer weg. Als dat lukt, wordt het circulaire zonnepaneel nog dit decennium de nieuwe standaard.

Verkoopargument

Het streven naar circulariteit is ook een kans om de pv-industrie terug naar Europa te halen. Circulariteit is een sterk verkoopargument voor Europese zonnecellen en zonnepanelen. De huidige lage kostprijs van zonnepanelen is natuurlijk mede te danken aan de opschaling van de pv-productie door China, maar we moeten onze ogen niet sluiten voor negatieve aspecten die daaraan kleven. Tegelijkertijd zijn we voor de energietransitie de komende jaren ook nog afhankelijk van Chinese fabrikanten. Het is dus ook zaak om niet alleen Nederlandse bedrijven, maar de gehele pv-industrie en waardeketen te motiveren om de productie van zonnepanelen te verduurzamen.

Koppositie pakken

Waar in China en de Verenigde Staten tot voor kort nauwelijks aandacht was voor de recycling van zonnepanelen, is Europa wereldwijd het afgelopen decennium de kartrekker geweest. De Europese Unie (EU) is door de Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE)-richtlijn – daterend uit 2012 – een wereldwijd baken geweest voor wetgeving omtrent de verplichte recycling van zonnepanelen. De EU probeert nu bij de introductie van circulaire zonnepanelen opnieuw de koppositie te pakken.

  • Aangemaakt op .