België scoort goed voor circulaire economie

België scoort goed voor circulaire economie

Ons land scoort volgens een nieuwe studie vrij goed op enkele graadmeters die aantonen in hoeverre we klaar zijn voor een circulaire economie.

De werkgeversorganisatie VBO en het adviesbureau Möbius publiceren een eerste rapport over de stand van zaken van de circulaire economie in België. Het rapport, dat tweejaarlijks zal verschijnen, bevat een dashboard met een vijftal grote indicatoren die de mate van circulariteit in kaart brengen.

Het circulair economisch model is een van de sleutels tot een welvarende economie met langetermijnvooruitzichten. Door (beschikbare) grondstoffen, die aan de basis liggen van onze economie, te beschermen, kunnen we onze toekomst veiligstellen. Dankzij de circulaire economie kunnen we evolueren naar een veerkrachtige economie die op lange termijn werkbaar blijft en kan voldoen aan de behoeften. Om hun gemeenschappelijke ambities op het vlak van duurzaamheid concreet richting te geven, publiceerden het VBO en zijn sectorfederaties in 2021 de ‘Visie circulaire economie 2030’. Het vooropgestelde doel was ambitieus en duidelijk: tegen 2030 en binnen een Europees kader de positie van de Belgische industrie als leider in de circulaire economie concretiseren en verstevigen.

www.vbo-feb.be

  • Aangemaakt op .

Adressen

België
MediaXel
Maria van Hongarijelaan 64
BE - 1083 Brussel
+32 (0)2 772 40 47
+32 (0)2 771 98 01 (fax)

Vertegenwoordiging Italië
Casiraghi Global Media srl
Via Cardano 81
IT - 22100 Como - Italia
+39 031261407

Contact

Secretariaat : Pascale Cloots

Advertenties :

Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

Podcast en webinars : Lylian Kubiak

Social Media : Vincent de Puydt

Verantwoordelijke uitgever :
Philippe Maters

Social

MediaXel bvba - © 2022 - 
Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel