RENOLAB

RENOLAB

10 inspirerende projecten voor de renovatie van gebouwen

Dankzij hun innovatieve aanpak om de duurzame en circulaire renovatie van gebouwen in Brussel te versnellen, krijgen de eerste tien laureaten van de RENOLAB-projectoproep aanzienlijke technische en financiële steun.

De RENOLAB-projectoproep is ontwikkeld in het kader van de RENOLUTION-strategie voor de renovatie van gebouwen. Het doel is om oplossingen te testen of te activeren om de duurzame en circulaire renovatie van Brusselse gebouwen te versnellen. RENOLAB wil elk jaar projecten ondersteunen die de obstakels voor renovatie willen wegnemen door innovatie (RENOLAB.ID) of het goede voorbeeld willen geven (RENOLAB.B), en dat kan gaan van het circulair en duurzaam ontwerp van gebouwen tot de opvolging van werven.

Een eerste lichting van 10 laureaten

Op organisatorisch vlak gaat het bijvoorbeeld om het testen van renovatiedynamieken op wijkniveau, het verbeteren van de praktijkgerichtheid bij renovatieprojecten voor collectieve gebouwen of het delen van een methode die de obstakels om te renoveren wegneemt voor kwetsbare personen. Wat de renovatieprojecten betreft, koos het selectiecomité verscheidene projecten met een sterk voorbeeldkarakter: van een gezinswoning tot de uitbreiding van een sociaal wooncomplex, over een tertiair gebouw, de aanpassing van een grote site tot een school met behoud van de bestaande gebouwen of de verzoening tussen renovatie en restauratie van erfgoed, om er maar een paar te noemen.

Technische en financiële ondersteuning

De winnende projecten van RENOLAB.B zullen, afhankelijk van hun stadium, genieten van financiële steun, forfaitair in de ontwerpfase of per vierkante meter in de uitvoeringsfase, maar ook van technische expertise, netwerkmogelijkheden en visibiliteit. Alle kandidaten moeten een verplichte begeleiding volgen voordat ze hun projectaanvraag indienen. Dat is niet zo voor de innovaties van RENOLAB.ID. Zij genieten van administratieve en financiële steun en interessante netwerkmogelijkheden.

  • Aangemaakt op .

Adressen

België
MediaXel
Maria van Hongarijelaan 64
BE - 1083 Brussel
+32 (0)2 772 40 47
+32 (0)2 771 98 01 (fax)

Vertegenwoordiging Italië
Casiraghi Global Media srl
Via Cardano 81
IT - 22100 Como - Italia
+39 031261407

Contact

Secretariaat : Pascale Cloots

Advertenties :

Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

Verantwoordelijke uitgever :
Philippe Maters

Social

MediaXel bvba - © 2023 - 
Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel