Skip to main content

Akoestische onderlagen voor chapes, welke attesten?

[widgetkit id="723" name="insulco-attest"] 

De kwaliteit van een onderlaag voor chape is afhankelijk van de akoestische prestaties, maar ook andere criteria spelen een rol. Ontdek welke attesten onderlagen voor chapes zouden moeten hebben.

De vereisten waaraan de onderlagen kunnen worden onderworpen, worden vastgelegd door officiële instanties die de aangekondigde resultaten van de producenten bevestigen. Als een garantie voor kwaliteit, heeft insulco ervoor gezorgd dat de onderlagen uit zijn insulit gamma over de volgende attesten beschikken:

WTCB rapporten : Elke onderlaag die in België op de markt wordt gebracht, zou over een akoestisch testrapport moeten beschikken dat opgesteld is door het WTCB volgens de geldende normen. Vele producten worden regelmatig op de Belgische markt gebruikt zonder enig document dat hun prestaties bevestigt, of op basis van oude of buitenlandse rapporten. Men zal moeten controleren dat de aangekondigde prestatie alleen van het membraan komt en behaald werd op een naakte betondal, dit wil zeggen zonder de hulp van een thermische uitvullaag die de verkregen resultaten van in het laboratorium zouden kunnen verbeteren.

EPB database : Een reeks procedures garanderen dat de thermische waarden die terug genomen zijn in de erkende productgegevens database aanvaard worden door de 3 regio's voor de berekening van het EPB.

VOC/VOS : De mogelijke vrijgave van “Vluchtige Organische Stoffen” worden in rekening gebracht in de CE- normen. De insulit onderlagen hebben testrapporten die erkennen dat de insulco producten gifvrij zijn voor zowel de plaatser als voor de bewoner van het gebouw.

Veel verder dan de normen

Naast de testen door onafhankelijke laboratoria, vereisen al deze attesten interne kwaliteitscontroles die worden uitgevoerd in het nieuwe insulco laboratorium. Bovendien wordt elke stap, van ontwikkeling tot productie, gecontroleerd volgens interne procedures die uniek zijn op het gebied van akoestische onderlagen voor chapes. De samendrukking, dynamische stijfheid, thermische weerstand, scheurweerstand alsook kruip-testen in de tijd worden uitgevoerd in het Insulco laboratorium om een constant en onafgebroken kwaliteitsniveau te garanderen.

Kiezen voor insulit onderlagen is kiezen voor een gecertificeerde kwaliteit.

www.insulco.be

insulit insulco logo

 

  • Aangemaakt op .