Skip to main content

Akoestische isolatie

Akoestische isolatie

Akoestiek in de architectuur wordt vaak over het hoofd gezien en veelal overgelaten aan specialisten in akoestiek. Toch zijn er heel wat disciplines in het bouwwezen waar akoestiek aan te pas komt: natuurlijk zijn er studies over de transmissie van geluid in gebouwen, maar er is ook de structurele akoestiek die onderzoekt hoe structuren waar geluiden worden opgewekt, reageren, de omgevingsakoestiek die geluidsoverlast aanpakt en de akoestische doorlaatbaarheid in een stedelijke omgeving.

Een stad is namelijk een geluidsruimte in die zin dat de organisatie, de stedelijke inrichting en de architectuur bepalen hoe geluid wordt verspreid. Een zone toewijzen aan deze of een andere activiteit (zoals industrie, handel, kantoren) of aan woningen of zelfs een combinatie van functies, bepaalt onvermijdelijk het omgevingsgeluid. En de akoestisch open of gesloten ruimten vallen niet altijd samen met de visuele voorstelling die daarvan gemaakt kan worden. In een akoestisch gesloten ruimte wordt het geluid dat door een bron wordt voortgebracht, weerkaatst of geabsorbeerd door de obstakels. Het omgevingsgeluid kan mits ingrijpen op diverse niveaus gewijzigd, gecontroleerd of gesaneerd worden. 

De verschillende elementen van een bepaalde omgeving hebben min of meer weerkaatsende of absorberende eigenschappen, afhankelijk van het materiaal dat gebruikt wordt. Ingrijpen in de akoestische eigenschappen van deze materialen betekent het omgevingsgeluid van een bepaalde plaats wijzigen. Er zijn architecturale oplossingen. Er moet vooral aandacht zijn voor de organisatie van de ruimten binnen in een gebouw, maar ook de gevel kan uit verschillende elementen bestaan, die optreden als filters voor het geluid en lijken op bufferzones. Het is belangrijk om ook even stil te staan bij de geluidsafscherming van een gebouw en de voordelen in het achterhoofd te houden die een goede akoestische isolatie kan meebrengen. Het is de ambitie om de eisen van de akoestische kwaliteit beter te respecteren, maar niet in te boeten op innovatie op architecturaal vlak. 

Het akoestische succes van een project hangt voor een groot deel af van de initiële keuzes, zowel architecturale als technische en financiële. Het hangt daarnaast ook af van de zorg voor het akoestische concept – isolatie, vormen en volumes, bekleding en afwerking, akoestische variabiliteit – en de goede samenwerking tussen de leden van het team dat leidt. Akoestiek is geen losstaand gegeven, maar hangt samen met de architectuur en de techniek.

  • Aangemaakt op .